Witamy serdecznie

Firma OFABI powstała w 2015 roku, jako odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie stowarzyszeń, fundacji, jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów, których działanie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych na usługi zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych.

Oferujemy:

  • prowadzenie szkoleń
  • tworzenie niezbędnej dokumentacji
  • realizacja zadań administratora danych
  • realizacja zadań administratora bezpieczeństwa informacji

Współpracujemy z Panem Wojciechem Piaseckim, który jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN ISO/IEC 27001:2014 oraz administratorem bezpieczeństwa informacjizgłoszonym do rejestru GIODO. http://zbin.pl

Zapraszamy do współpracy

Outsourcing Funkcji
Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Grażyna Kawczyńska

tel. 516 280 427

e-mail: ofabi@ofabi.pl

Kilka słów o nas  
Grażyna Kawczyńska

Posiadam wykształcenie wyższe o kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka specjalizacja Statystyka i Ekonometria na Uniwersytecie Gdańskim oraz ukończone studia podyplomowe:

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi Instytut Organizacji i Zarządzania w przemyśle „ORGMASZ” Warszawa
  • Ochrona Danych osobowych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Zdobyte doświadczenie: administrator bezpieczeństwa informacji, administrator bezpieczeństwa teleinformatycznego, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.

Przygodę z danymi osobowymi jako administrator bezpieczeństwa informacji rozpoczęłam w październiku 1997 roku. Wtedy to podjęłam się przygotowania urzędu do wejścia ustawy w kwietniu 1998 roku. Od 1998 do 2015 roku realizowałam zadania administratora danych, prowadziłam nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony, monitorowałam bezpieczeństwo informacji, przeprowadzałam kontrole oraz tworzyłam dokumentację wymaganą przez akty prawne, wykorzystując wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji, w tym wymogów Polskich Norm (PN-ISO/IEC 27002:2014, PN-ISO/IEC 27001:2007, PN-ISO/IEC 27005, PN-ISO/IEC 24762).

Jestem zarejestrowanym u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych administratorem bezpieczeństwa informacji.

copyright: ofabi.pl